Steun Pigmentfonds Nederland

Stichting Pigmentfonds Nederland geeft informatie over pigmentaandoeningen voor patiënten en professionals en over de nieuwste inzichten vanuit het wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoeningen. Deze kennis is van groot belang om betere behandelingen in de toekomst mogelijk te maken.  Ook wil de stichting onderzoek op het gebied van pigmentstoornissen steunen.

Wilt u de doelstelling van Pigmentfonds steunen, dan kunt u een donatie overmaken op: Bankrekening nummer  NL88 INGB 0008000160 t.n.v. Stg. Pigmentfonds Nederland of neem contact op.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Stichting Pigmentfonds Nederland is een officieel erkende ANBI. Giften aan ons kunnen boven een bepaalde drempel aftrekbaar zijn van de belasting.