Over Stichting Pigmentfonds Nederland

Stichting Pigmentfonds Nederland is opgericht in 2013 door dr Johan Tas en dr Wietze van der Veen. Beiden waren daarvoor als respectievelijk bestuursvoorzitter en directeur verbonden aan de Stichting Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP). De SNIP ontleende haar bestaansrecht grotendeels aan de exploitatie van een polikliniek voor pigmentziekten, gelieerd aan het AMC te Amsterdam. Deze functie verviel, toen de pigmentpolikliniek in 2012 organisatorisch onderdeel werd van de polikliniek Dermatologie van het AMC . Stichting Pigmentfonds Nederland belichaamt de ideële erfenis van de SNIP.

Doelstelling Pigmentfonds

Stichting Pigmentfonds Nederland wil kennis en kunde betreffende pigmentproblematiek van de huid bevorderen, zowel binnen de samenleving als geheel, als binnen de medische en paramedische beroepsgroepen. De stichting heeft als instelling van algemeen nut geen winstoogmerk en tracht haar doel te verwezenlijken door:
– bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
– adviseren van patiëntenorganisaties
– adviseren en voorlichten van professionals die met pigmentproblematiek worden geconfronteerd (artsen, paramedici, schoonheidsspecialisten, kappers, onderwijskrachten, etc)
– publieksvoorlichting
– fondsenwerving
De stichting werkt hierbij nauw samen met de Landelijke Vereniging voor Vitiligopatiënten (LVVP).

Het bestuur:

-Prof. dr. Rosalie Luiten (voorzitter)

-dr Johan Tas (penningmeester)

-dr Albert Wolkerstorfer (secretaris)

-Prof. dr. Marcel Bekkenk (lid)

Lees meer over het bestuur van de Stichting Pigmentfonds Nederland.